Programa 12: 38ena Exposició de flors i Taller Joan de Palau