Programa 26: Gangues al carrer i Restaurant la Magrana