Programa 64: Reportatge del Vermut Jazz i la decoració floral dels carrers i Tracció