Comunicat amb motiu de la publicació de la sentència

14/10/2019