Programa 17: Actuacions a la Festa de l'Aigua i Plàstics