Programa 68: Reportatge de balanç d'aphonica, sobre l'inici de rebaixes i Gimnàs Triops