Programa 72: Reportatge sobre activitats d'estiu i Ferreteria Portella