Programa 29: Promoció turística de la ciutat i Jorana